in

Hizmet Üretimi Nedir?

Bugün ki konumuzda hizmet üretimi ve alt kırılımları hakkında olacak. İşletme, mamul, çalışan ve üretim gibi konuları ele aldık.

Sponsor Bağlantı

Hizmet’in Tanımını Yapıyoruz

Hizmet üretimi kavramını açıklayabilmek için öncelikle işletme, mal/ mamul, hizmet ve üretim kavramlarını açıklamak gerekmektedir.

İşletme nedir?

İşletmeler kar ya da diğer bazı amaçlar ile belirli bir miktar sermaye yatırımı yapılarak oluşturulan örgütlerdir. Örgüt ise belirli amaçlar için bir araya getirilmiş alt sistemlerden oluşan bir sistem olarak tanımlanmaktadır.

Sponsor Bağlantı

Mal / Mamul nedir?

Mal/ mamul, genel olarak bir ihtiyacı karşılamak üzere üretilen ve kullanıldığında ihtiyaç karşılama özelliği olan somut varlıklardır. Örneğin çay, kahve, süt vb. besinler; otomobil, motosiklet vb. ulaşım araçları.

Hizmet nedir?

Hizmet Nedir?

Hizmetler de aynı mal/ mamul gibi çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda, bu ihtiyaçları karşılamak amacı ile üretilen ve tüketen kişiye bir yarar sağlayan ancak somut olmayan varlıklardır. Örneğin sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri vb.

Üretim nedir?

İhtiyaçlar doğrultusunda, yukarıda bahsedilen mal ve hizmetleri elde etmek amacı ile belirli girdileri veya ham maddeleri kullanarak bir çıktı elde etme süreci olarak tanımlanabilmektedir. Üretim sürecinden elde edilen çıktı somut ise elde edilen ürüne mal/mamul ismi verilmektedir. Aynı şekilde üretim süreci sonunda elde edilen çıktı ise elde edilen ürün hizmet olarak isimlendirilmektedir.

Hizmet üretimi nedir?

Yukarıdaki tanımlardan yola çıkılacak olursa, hizmet üretimi çeşitli ham madde ve diğer girdileri kullanarak, bu girdileri bir dönüşüm sürecinden geçirerek somut olmayan ürünler elde edilmesi sürecidir. Hizmet üretiminin mal/mamul üretiminden farklılaştığı birçok nokta vardır. Bu farklılıkların en belirgin olanlarından bir tanesi de elde edilen ürünün soyut olmasıdır. Mal/mamul üretiminde elde edilen ürün gözle görülebilen, elle tutulabilen ürünler iken hizmet üretiminin beş duyu ile algılanması mümkün değildir.

Hizmet Çeşitleri

Hizmetlerin diğer bir özelliği depolanamaz oluşudur. Bir alış veriş sürecinde satın alınan mal/mamuller depolanabilir. Örneğin alınan bir deste kalem uygun koşullar altında saklanabilir ve yanına diğer kalemler de eklenebilir. Ancak söz konusu hizmetler olduğunda, örneğin sağlık hizmetleri olduğunda bu hizmetlerin depolanması mümkün değildir. Sağlık hizmetleri ancak hizmet üretim süreci esnasında kullanılabilir. Sağlık hizmetlerinin depolanarak başka bir zamanda kullanılması mümkün değildir.

Buna verilebilecek bir diğer örnek ise eğitim hizmetleridir. Eğitim hizmetleri de aynı şekilde depolanamazlar. Bu noktaya eğitim hizmetlerinin online olarak saklanabileceği ve daha sonra izlenerek tüketilebileceği şeklinde bazı itirazlar gelebilir ancak burada önemli olan aynı eğitim videosunun kişinin diğer eğitim ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağıdır. Ders içerikleri ve türü aynı olsa bile örneğin bir lisan programında anlatılan ders, yüksek lisans öğrencisi olan bir bireyin ihtiyacını karşılamayacaktır.

Hizmetlerin depolanamama özelliği sonucunda üretim ve tüketimin eş anlı olması gerekmektedir. Hizmetler üretildiği anda ve üretildiği yerde tüketilmek zorundadır. Aynı şekilde hizmet üretimi sonucunda elde edilen ürünlerin her defasında aynı olması beklenemez. Zira hizmet üretim süreci insan ağırlıklı olarak sürdürülmektedir. Bu anlamda hizmetler homojen değil, yani heterojendir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kurumsal Web Sitesinin İçeriği Nasıl Olmalı?

Bilgisayardan PUBG MOBILE Nasıl Oynanır?